Vineri 19 Ianuarie 2018
Text Size

Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime că Slava Domnului peste tine a răsărit! Saltă acum și te bucură Sioane, Iară tu, curată Născătoare de Dumnezeu Veseleşte-te intru Învierea Celui născut al tău.

 

Hristos a înviat

Preacucernice părinte profesor, preaiubiți colegi

 

       Iată că după ce am trecut prin Sfântul și Marele Post, urcând treaptă cu treapta alături de Hristos, după ce L-am întâmpinat cu cântări de slavă în Ierusalimul inimilor noastre cântându-I asemeni pruncilor de odinioară „Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!“ (Marcu 11,9), după ce am fost martori la Cina cea de Taină, la trădarea lui Iuda, la Pătimirea cea mai presus de fire de pe Golgota, a Mântuitorului Hristos, privind mai apoi cu frică și cutremur cum din dragoste pentru noi Împăratul Vieții se pogoară în mormânt pentru a ne ridica la viață, astăzi prin mila și dragostea lui Dumnezeu suntem făcuți părtaș la bucuria Învierii.

   Praznicul Praznicelor și temelie a credinței noastre, Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos este cea mai importantă sărbătoare pentru creștimi și pentru întreg neamul omenesc, căci odată cu Învierea lui Hristos întreaga omenire a dobândit viața veșnică.

     Fiul lui Dumnezeu a primit din iubire pentru om a se pogorâ din Slava Cerească, făcându-se asemeni nouă dar rămânând în aceeași măsură „Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, iara nu facut;
Cel de o fiinta cu Tatal, prin Carele toate s-au facut“; pentru a ne îndumnezei astfel și pe noi cei ce eram în stricăciune, răscumpărându-ne prin Patimirea și Jertfa Sa.

   Prin învierea lui Hristos am fost ridicați de sub robia morții și prefăcuți în fii ai vieții, fiindu-ne deschise porțile Raiului ce până atunci erau închise neamului omenesc ca urmare a neascultării protoparinților noștrii.

    De aceea astăzi întreaga omenire saltă și se bucură împreună cu cetele îngerești văzand milostivirea și dragostea lui Dumnezeu arătată zidirii Sale.

       Bucuria și lumina ce ne umple inimile în fiecare an la Înviere este o pregustare a bucuriei celei veșnice, fiind menită să ne întărească și să ne ajute să depășim ispitele ce ne sunt puse înainte de către necuratul diavol în lupta duhovmicească, căci învierea este mai presus de toate un nou început, o nouă șansă de a devenii asemeni Ziditorului nostru.

       Primele cuvinte pe care Hristos le-a rostit după Învierea Sa la întâlnirea cu femeiile purtătoare de miruri au fost „Bucuraţi-vă!“ și „Nu vă temeţi“ iar la întîlnirea cu Sfinții Săi Apostoli i-a binecuvântat zicându-le „Pace vouă“ „Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt“ iată dar câte daruri minunate ne oferă Hristos la înviere, iertarea păcatelor prin jertfa Sa îndelung răbdătoare, pacea și bucuria vieții veșnice și darurile Duhului Sfânt să ne ajute Milostivul și Bunul Hristos să păstrăm aceste daruri minunate în fiecare clipă a vieții noastre lepădând păcatul și păstrând roadele adunate în post așa cum ne îndeamnă și Sfântul Ioan Gură de Aur „Am lepădat povara postului, dar n-am lepădat rodul lui, pe care e vremea sa-l culegem. A trecut oboseala nevoințelor, dar să nu treacă râvna faptelor bune. S-a dus postul, dar să rămână evlavia. Mai bine spus, [...] a trecut postul cel trupesc, dar n-a trecut postul cel duhovnicesc. Acesta e mai bun decât acela, iar acela pentru acesta s-a facut. După cum, când posteaţi, vă spuneam că se poate să nu posteşti, deşi posteşti, tot astfel și acum vă spun că se poate să postești, deși nu postești. [...] Cum poate să nu postească cel care postește? Iată: când cineva se oprește de la mâncări, dar nu se oprește de la păcate. Cum poate să postească cel care nu postește? Iată: când se bucura de mâncare, dar nu gustă din pacat. [...]“    (Sf Ioan Gură de Aur, cuvânt la Înviere)

     Fie ca Bunul Dumnezeu prin darul lui Hristos Cel Înviat să ne ajute ca în toate zilele vieții noastre să fim robi ai Săi, ucenici și mărturisitori ai luminii spre slava lui Dumnezeu și spre folosul Bisericii, pentru ca în vremea Jusecății să spunem și noi cu lumină în suflet, îngenunchiați asemenea lui Toma la vederea Celui Înviat „Domnul meu şi Dumnezeul meu!„ 

Vizitatori

45.4%Romania Romania
12.5%Republic Of Moldova Republic Of Moldova
7.9%Italy Italy
6.8%United States United States
6.8%Germany Germany
4.5%United Kingdom United Kingdom
4.5%Spain Spain
2.2%Canada Canada
1.1%Portugal Portugal
1.1%Ukraine Ukraine

Today: 2
Yesterday: 2
This Week: 10
Last Week: 27
This Month: 50
Last Month: 96

Comentarii recente

 • Asociația Umanitară „Alexandru Damian“, un strop de lumină și alinare în viața copiilor bolnavi de cancer

  • Roxana Popescu 12.05.2014 14:59
   Un articol foarte frumos. Pentru cei care sunt interesti sa fac voluntariat va recomand sa intrati ...
 • Cât costă un site?

  • Răzvan Ciule 28.09.2014 19:45
   Stimate domn vă mulțumesc pentru comentariu si va respect opinia, totuși consider că este necesar ...
    
  • anomim 09.04.2014 00:18
   :cry: gazduire 5 euro pentru un magazin virtual?:D si ssl? si vps, si cpu si baze de date serioase, si ...

Copyright © 2008-2014 All Rights Reserved. Toate drepturile asupra acestui site aparţin lui Răzvan Ciule. Pentru preluarea sau publicarea informaţiilor de pe acest site pe alte pagini vă rugăm să contactaţi autorul utilizand datele din cadru secţiunii de contact şi să precizaţi sursa. Orice modificare sau preluare a conţinutului fără consimţământul autorului reprezintă o încălcare a dreptului de autor şi se pedepseşte conform legii.

SEO monitor