Vineri 19 Ianuarie 2018
Text Size

       Deși am absolvit Seminarul Teologic Ortodox Zalău în iunie, fiind parte a promoției 2008-2009, o parte din mine a rămas și va rămâne în Seminarul din Zalău, acel loc minunat în care eram cu toții adunați spre a primi învățătura cea bună a lui Hristos, acel mic colț de Rai unde puteam cu toții să aducem laudă și mulțumire lui Dumnezeu preînchipuind ceata Heruvimilor.

       Cei 4 ani de seminar au avut un rol marcant în viața mea. În acești ani de har, cu mila și ajutorul lui Dumnezeu am încercat să adun în sufletul meu asemenea albinelor ce adună nectarul din flori prefăcându-l în miere dulce, cuvântul și lumina lui Hristos, înțelepciunea Sfinților Părinți, dragostea, pacea, jertfeolnicia și toate celelalte virtuți ziditoare de suflet, prefăcându-le în niște flori cu bun miros pe care am dorit a le oferii în fiecare clipă a vieții mele ca dar către Cerescul Împărat prin fiecare din cei ce mă înconjoară.

       În Seminar am conștientizat mai mult ca niciodată că indiferent ce anume face un creștin trebuie să rămână mereu lipit de Hristos Cel ce este izvorul a toată bunătatea, am înțeles că fără El nu vom putea săvârși nimic din cele bune și de aceea Dumnezeu trebuie să fie Temelie a vieții noastre căci al ajutor și alt izvor de mântuire și mângâiere afară de Hristos Cel Slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Cel ce S-a arătat pe Sine Multmilostiv, Îndelungrăbdător, Blând și Iertător din iubire pentru noi nu avem. Așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel multe sunt cu neputință a fi săvârșite înainte oamenilor dar Dumnezeu le împlinește pe toate. El este Cel ce revarsă asupra noastră toate cele de folos, El este singurul care ne stă alături neîncetat, chiar și atunci când noi din felurite pricini și ispite îl uităm. El este Cel care continuă neîncetat să bată la poarta inimi noastre chemându-ne cu glas duios spre a ne încredința Tatălui curățiți de păcate și umpluți de virtuți în haină albă prin lucrarea Duhului Sfânt. Să ne încredințăm așa dar în fiecare a vieții noastre în mâinile lui Hristos, cerând ajutorul Maicii Domnului, a Sfinților și Cuvioșilor Lui ce mijlocesc pururia pentru noi, începând, săvârșind și încheind fiecare lucrare a vieții noastre în rugăciune și binecuvântarea lui Dumnezeu.

         Nu voi uita niciodată bucuria cu care pășeam în seminar ori lumina pe care o vedeam la fiecare liturghie pe chipurile colegilor mei, ori smerenia cu care voi cei mai mici îngenunchiați înaintea lui Hristos. Deși nu mă învredniceam a mă împărtăși cu Preacuratele Sale Taine la fiecare liturghie îl simțeam pe Hristos prezent acolo în chip real înaintea noastră. Tot în seminar am fost învrednicit a fi martor la lucrarea mântuirii noastre căci pășind cu nevrednicie în Sfântul Altar am putut vedea toată Taina Mântuirii noastre, bucurându-mă odată cu patriarhii, proorocii, apostoli, propovăduitorii, evangheliștii, mucenici, mărturisitorii, pustnicii și toți drept măritorii creștini, aducându-mi aminte după porunca mântuitorului de toate câte s-au făcut pentru noi de nașterea cea minunată din Ieslea Betleemului de Botezul din apele Iordanului de Schimbarea la Față, Intrarea în Ierusalim, de Cina cea de Taină, de cruce, de groapă, de Învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta, și de cea de a doua și slăvita iarăși venire.

 

         În seminar am înțeles mai bine ca niciodată că viața aceasta nu este nimic altceva decât o scară o scară către desăvârșire și că fiecare clipă a vieții noastre noi trebuie să o preschimbăm întrun continuu urcus, o treaptă către desăvârșire.

 

         Tot în Seminar Dumnezeu mi-a pus în suflet și o altă chemare și anume aceea de a mărturisii, descoperindu-mi un nou talant. De la începutul seminarului am început să scriu în revista școlii încercând să dau mărturia cea bună și cuvânt de folos tuturor după cum îmi îngăduie Hristos și cu Mila și Darul lui Dumnezeu la sfârșitul clasei a-XI-a sub îndrumarea profesorilor și binecuvântarea arhierească a PS Petroniu am scos la lumină prima mea carte. Actualmente lucrez din nou la noi volume, vorbind tuturor despre bucuriile vieții și despre darurile minunate pe care Hristos ni-le oferă neîncetat, continuând să scriu cu drag și în revista școlii și iată acum vă pun înainte o nouă mărturie de suflet.

 

       Un alt lucru pe care l-am învățat în seminar a fost acela de a mă bucura de roadele duhovnicești și lumina din sufletele celor din jur, privindu-i pe toți ca pe niște îngeri, așa cum m-a îndemnat și bunul meu părinte duhovnicesc. De aceea vă rog cu nevrednicie pe voi, îngerii cei ce încă mai sunteți în Seminar, acel mic colț de Rai să mă pomeniți cu frățească dragoste în rugăciuni, bucurându-vă dwe fiecare clipă pe care Dumnezeu în deplina Sa bunătate vi le îngăduie a le petrece în acel binecuvântat „laborator al veșniciei“ cum îl numește cu atâta drag Părintele Director.

 

           Chiar dacă actualmente pașii mi-au fost călăuziți spre Sibiu unde sunt student în primul an la facultate, continuând calea pe care am pornit, chiar dacă îmi stau înaine noi colrgi și profesori gata să mă ajute să sporesc în învățătura cea bună,   eu rămân și voi rămâne cu sufletul în seminar. Acel mic colț de Rai de care mă leagă atâtea amintiri și momente frumoase pe care le voi păstra cu drag în suflet până când Dumnezeu îmi va îngădui să mă întorc fie și pentru scurtă vreme în seminar.

 

       Voi încheia acest articol mulțumind cu mult respect celor care mi-au fost dascăli și colegi urcând împreună treaptă cu treaptă spre cele duhovnicești.

 

Ciule Răzvan

Articol publicat în revista Credință și Viață decembrie 2009

Vizitatori

45.4%Romania Romania
12.5%Republic Of Moldova Republic Of Moldova
7.9%Italy Italy
6.8%United States United States
6.8%Germany Germany
4.5%United Kingdom United Kingdom
4.5%Spain Spain
2.2%Canada Canada
1.1%Portugal Portugal
1.1%Ukraine Ukraine

Today: 2
Yesterday: 2
This Week: 10
Last Week: 27
This Month: 50
Last Month: 96

Comentarii recente

 • Asociația Umanitară „Alexandru Damian“, un strop de lumină și alinare în viața copiilor bolnavi de cancer

  • Roxana Popescu 12.05.2014 14:59
   Un articol foarte frumos. Pentru cei care sunt interesti sa fac voluntariat va recomand sa intrati ...
 • Cât costă un site?

  • Răzvan Ciule 28.09.2014 19:45
   Stimate domn vă mulțumesc pentru comentariu si va respect opinia, totuși consider că este necesar ...
    
  • anomim 09.04.2014 00:18
   :cry: gazduire 5 euro pentru un magazin virtual?:D si ssl? si vps, si cpu si baze de date serioase, si ...

Copyright © 2008-2014 All Rights Reserved. Toate drepturile asupra acestui site aparţin lui Răzvan Ciule. Pentru preluarea sau publicarea informaţiilor de pe acest site pe alte pagini vă rugăm să contactaţi autorul utilizand datele din cadru secţiunii de contact şi să precizaţi sursa. Orice modificare sau preluare a conţinutului fără consimţământul autorului reprezintă o încălcare a dreptului de autor şi se pedepseşte conform legii.

SEO monitor