Duminică 25 Februarie 2018
Text Size

Acum nai bine de 2000 de ani în vremea lui Irod Idumeul la prunca lui Octavian August, marele stăpân din cetatea Romei, doi călători din părțile Nazarethului veneau smeriți pe asini spre Betlehem spre a lua parte la un recensământ cerut de împăratul roman de atunci. Amândoi făceau parte din seminția lui regelui David și trăiau în Nazaretul Galileii.

Dreptul Iosif era un tâmplar ajuns la vârsta înțelepciunii, rămas văduv, foarte respectat pentru viața sa curată și Sfântă iar Fecioara Maria, născută din neam împărătesc a marelui David, întro familie credincioasa, ca rod al rugăciunii îndelungi a Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, fusese închinată sau afierosită Domnului încă din înainte de naștere, fiind adusă la Templu și așezată în Sfânta Sfintelor. După mutarea la cele veșnice a părinților Ei a fost încredințată Dreptului Iosif care mai apoi i-a devenit logodnic.

Dar în vreme ce ei călătoreau După voia lui Dumnezeu la plinirea vremii avea să pogoare în lume Iisus, Fiul lui Dumnezeu celui Viu, așa cum îi vestise Feciorei, Arhanghelul Gavil la Bunavestire. Cuprins de o firească teamă Dreptul Iosif pornii atunci în căutarea unui sălaș pentru Fecioara Sântă și pentru Pruncul Dumnezeiesc ce era pe cale să se nască. Strădania lui părea fără rod căci toate locurile erau umplute de oameni veniți pentru recensământ. Însă Dumnezeu cercetând inima lui curată i-a trimis totuși un ajutor, un tânăr bogat care deși nu mai avea locuri la han s-a arătat milostiv și iubitor de oameni și le-a oferit ca sălaj un staul, o peșteră lângă boi, vaci și alte animale. Deși este Dumnezeu Adevărat și Veșnic, deși fusese făgăduit și așteptat încă de la căderea omului în păcat Hristos Cel Viu S-a smerit pe sine făcându-Se om și primind de bunăvoie a Se în ieslea vitelor doar pentru a ne înălța pe noi din moartea păcatului la Viața Veșnică.

Sfânta Tradiție ne spune că boii suflau ca să îl încălzească, din Evanghelii aflăm că păstorii se bucură de vestirea îngerilor și vin să I-se închine aducându-I cu bucurie mare un miel ca dar de asemenea tot Evangheliile ne spun că totă zidirea s-a bucurat și că îngerii din cer veneau să îi cânte. Magi din Răsărit călăuziți de-o stea i-au adus aur ca unui Împărat. tămâie ca unui Dumnezeu și smirnă ce avea să preînchipuie Jertfa de pe Cruce. Chiar dacă tot Pământul se bucura a existat totuși un om care se temea de Pruncul ce tocmai s-a născut și de aceea cu gând viclean a poruncit magilor să meargă și de îndată ce îl vor găsi să-i dea de veste ca să-I se închine. Dar Dumnezeu gândul cel rău a lui Irod s-a arătat magilor prin îngerul Gavril care a poruncit lor să o ia pe alt drum. Afând că a fost înșelat Irod și temându-se să nu își piardă coroana, Irod cel Mare poruncii ca toți pruncii de la 2 ani în jos să fie uciși provocând mare plângere prin împlinirea cuvintelor proorocului Ieremia “Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt”.Acești au fost primii 40 000 de Sfinți Mucenici ai lui Hristos ce I-au adus la Naștere însuși sângele și viața lor Cu toate acestea în ciuda încercărilor lui Irod de a pierde pe Dumnezeiescul Prunc au rămas fără rod căci încă nu sosise vremea ca Hristos să guste din potirul morții și pentru al feri de moarte Dumnezeu a porucit Dreptului Iosif să ia Prucul și pe mama Sa și să fugă în Egipt.

Au trecut mai bine de 2000 de ani și Pruncul Iisus vine dinnou În ieslea de la Betlehem pentru a ne înălța la cer dar azi nu mai vin nici magii, nici păstorii și nici îngerii ci fiecare din noi este chemat ai urma aducând Pruncului Iisus ce mai de preț dar pe care îl avem un suflet curat și bun. Acum întrebarea pe care mi-o pun și la care vă invit și pe voi să meditați este următoarea „O suflete al meu, magii și păstorii I-au adus daruri lui Hristos, boii l-au încălzit, animalele i-au dăruit ieslea lor, steaua I-a luminat pe magi iar ingerii I-au cântat în cor Osana, dar tu suflete al meu ce dar vei aduce Stăpânului tău?“

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să facem fiecare clipă a vieții noastre o clipă sfântă adusă în dar lui Dumnezeu!

Vizitatori

46.9%Romania Romania
13.2%Italy Italy
12.2%Republic Of Moldova Republic Of Moldova
8.1%United States United States
5.1%United Kingdom United Kingdom
5.1%Spain Spain
2%Russian Federation Russian Federation
2%Germany Germany
1%Greece Greece
1%Israel Israel

Today: 4
Yesterday: 1
This Week: 4
Last Week: 16
This Month: 79
Last Month: 91

Comentarii recente

 • Asociația Umanitară „Alexandru Damian“, un strop de lumină și alinare în viața copiilor bolnavi de cancer

  • Roxana Popescu 12.05.2014 14:59
   Un articol foarte frumos. Pentru cei care sunt interesti sa fac voluntariat va recomand sa intrati ...
 • Cât costă un site?

  • Răzvan Ciule 28.09.2014 19:45
   Stimate domn vă mulțumesc pentru comentariu si va respect opinia, totuși consider că este necesar ...
    
  • anomim 09.04.2014 00:18
   :cry: gazduire 5 euro pentru un magazin virtual?:D si ssl? si vps, si cpu si baze de date serioase, si ...

Copyright © 2008-2014 All Rights Reserved. Toate drepturile asupra acestui site aparţin lui Răzvan Ciule. Pentru preluarea sau publicarea informaţiilor de pe acest site pe alte pagini vă rugăm să contactaţi autorul utilizand datele din cadru secţiunii de contact şi să precizaţi sursa. Orice modificare sau preluare a conţinutului fără consimţământul autorului reprezintă o încălcare a dreptului de autor şi se pedepseşte conform legii.

SEO monitor