Luni 22 Ianuarie 2018
Text Size

Seara bună oameni dragi....

Seara bună oameni dragi,
Care azi ne ascultați
Noi umblăm să vă vestim
Minunea din Viflaim.

Astăzi Hristos S-a născut,
Pruncul Sfânt făr de-nceput
Pogorând din Cerul nalt
În iesle pe fân uscat

Îngerii cu noi vestesc,
Și pe Domnu-L Preaslăvesc.
Că Ș-a trimis Fiul Sfânt
Să se nască pe Pământ.

Păstorii de prin cetate,
Văzând semne minunate
La iesle au alergat
Și degrab s-au închinat.

Pruncului cel mititel
I-au adus în dar un miel
Ș-au cântat din fluieraș
Celui mai sfânt copilaș.

Steaua luminând de sus
Pe magi tainic i-a adus
Să cunoască o taină mare
A Domnului întrupare.


Daruri scumpe i-au adus
Și ei Pruncului Iisus
Și vesteau cu bucurie
Taina cea spre mântuire

În colind azi vă vestesc,
Nașterea Celui ceresc,
Cu sfială azi vă chem
Veniți toți ca să-L vedem.

Să luăm din fân uscat
Pruncul Cel neîntinat
Și să-I dăm puțin sălaș
În al inimi locaș.

Să-I ducem ca prinos,
Azi Preadulcelui Hristos,
Toată dragostea curată
Și a noastră bună faptă.

Și plecați cu pocăință,
Cu sfială și credință
Să luăm cu mic, cu mare,
A Lui binecuvântare.

Și văzând cu bucurie,
Taina cea din veșnicie,
Astăzi dăm lumii vestire

Despre a Domnului venire.

Că Hristos S-a întrupat
Și în iesle stă culcat,
Să ne scape de păcat.
El ce-I pururea curat.

Veste bună v-am vestit,
Mulțumim că ne-ați primit
Să vă fie de folos
Nașterea Domnului nost.

Și la anul când venim
Sănătoși să ne-ntâlnim.
Și în suflet să găsim
Pruncul cel din Viflaim.

Urarea gazdei:


Mulțimim gazdă frumoasă,
C-ai primit colinda-n casă,
O plătește din prinos,
cu-n colac de grâu frumos
Ca și fața lui Hristos.
Și c-un păhărel de vin,
Gazdă azi cu tine-nchin.

Când te pui cu ai tăi la masă,
Dumnezeu să-ți intre-n casă.
Și primind al nostru dar
Să vă împartă pâinea iar.
Să vă binecuvinteze vinul
Să vă dea-n priviri seninul
Și cu a Lui Bunătate,resfințindu-Le pe toate,

Să ne ierte de păcate.

Să ne-așeze-n veșnicie,

Slava Lui în veci să fie!

 

Oferită cu mult drag, prietenului Eusebiu Gafița, spre vestirea minunii în lucrarea îngerească a colindatului, întru lauda lui Dumnezeu și Bucuria Pruncului Ceresc, la Praznicul Nașterii Domnului. (24.12.2015) 

Sujud pentru micul prinț

În Pacea Celui Preaînalt,

Celui Măreț și Îndurător,

Să fii de-a pururi așezat,

Copile bun și iubitor.

 

Să fii mereu de îngeri ocrotit,

Și Dumnezeu să-ți stea sprijinitor,

De orice rău Să fii păzit,

Și-n Rai Să fiii moștenitor.

 

Te-nalțe Dumnezeu, sus peste ceruri,

Și viața să-ți sporească, chiar acum.

El, Cel chemat în multe feluri,

Să-ți dăruiască tot ce-i bun.

 

Să-ți picure în suflet, azi, credința,

Să ai mereu un zâmbet ne știrbit.

Să depărteze de la tine suferința

Și să nu uiți că ești iubit.

 

Pe toți ai tăi să îi vegheze,

În tot ce au de împlinit.

Și viața să v-o lumineze,

Călăuzindu-vă spre infinit.

 

Lui Shady să îi pună în priviri,

O rază caldă de lumină.

Și pașii să ii facă lini,

Bunul Iisus să-l ia de mână.

 

Lui Zozo să îi dea doar împliniri.

Și mamei voastre, inimă senină.

Lui tati, numai mulțumiri

Și tuturor o viață plină.

 

Smerit, cu capul la pământ,

Înalț spre El acum un gând

Și toate câte bune sunt,

Vi le urez acum pe rând.

 

În mâna Lui, le-așez pe toate

Și pentru voi îi mulțumesc,

Din suflet cu sinceritate,

Acum vă spun că vă iubesc.

 

Oferită cu inima plină de bucuria atinngerii iubitoare a lui Dumnezeu, dragilor mei prieteni Amir, Shady și Zozo, precum și întregii familii Hașim 11.05.2015

Ne iarta Doamne...

 

De-o fi să Te vedem vreodată,

Acolo sus în cerul cel sfințit,

Atunci o Doamne, Bunule ne iartă,

Pe noi ce prea adesea Ți-am greșit.

 

Ne iartă Doamne neputința,

Uitarea și că n-am iubit

Sădește-ne acum în inimă credința

Și depărtează de la noi tot ce-i greșit.

 

Ne iartă nepsarea monotonă

Că-n somnul cel adânc am adormit

Și că în zarva noastră de rutină

La Tine ades n-am mai venit.

 

Că prinși adesea-n griji ce pier,

Am amânat la Tine să venim

N-am mai privit o clipă în spre cer

Și nici măcar spre seară nu-Ți grăim.

 

Și dacă uneori spre Tine chiar pășim

Venim adesea doar să cerem

Și prea puțini smeriți să mulțumim

Că toate de la Tine le avem.

 

Tu Doamne nu însă Te mânii,

Te bucuri doar că ne revezi,

Ne binecuvintezi senin c-un semn al mâinii

Și-n plâns Te rogi să nu ne pierzi.

 

Te bucuri că măcar în suferință,

Cu noi alăturea să fi

Și-ai vrea ca orișice ființă

Să stea cu Tine-n orice zi

 

Nu vrei în suferință să ne pierzi

Când rătăcim pe-a vieții cale

Ci Blând și Bun Tu neîncetat veghezi,

Și-mparți o Doamne alinare.

 

În clipa grea Tu Doamne ne alini

Cu dragostea Ta Sfântă Tu ne întărești

Și faci ca să răsară roze-n loc de spini

Și toate astea fiincă ne iubești

 

Iar noi venindu-ne in fire.

Cădem atunci la Tine iar plângând,

Cerând iertare pentru pribegire

Că Te-am lăsat atâta timp plângând.

 

Puându-ne atunci pe brațe și în mâini,

Ne-mbraci din nou în haină albă

Pe robii cei de-o dinioară îi faci stăpâni

Și drepții îi așezi în a Ta Slavă.

 

Acum lipiți fiind pe veci de Tine

Îngenuchiem cu fața la pământ

Și te rugăm cu lacrimi și suspine

Să nu ne lași să mai plecăm nicicând

 

S-aprinzi în noi mereu a Ta iubre

Spre tot ce e frumos și sfânt

Și orice-am face în astă viețuire

Să nu uităm de Tine chiar nicicând

 

Ne mistuie cu dragostea-Ți supremă,

Sădește-n noi un dor de nemărginit

Să Te vedem pe Tine pacea cea eternă

În orice lucru bun ce-n drag ai zămislit.

 

Și-atunci văzându-Te pe Tine în toate

Om fi și noi poate măcar puțin mai buni

Și săvârșindu-le cu Tine toate

Tu ne preschimbi la toți viața în râu de har de și minuni.

Gând către cei ce nu mai sunt

 

Când cei iubiți se duc la cer,

Să știi o frate că nu pier

Ci calzi și buni veghează blând

Pe toți cei dragi de pe Pământ

Purtându-ne în inimi și în gând

 

Cei buni cu Dumnezeu la Cină se așează

Spre noi cu dragoste tainic veghează

Cei Sfinți și drepți cald îi îmbrățișează

Iar El zâmbind îi binecuvintează

Și fața lor atunci se luminează

 

Când Trupul Lui se frânge iar,

Și coborând se-așează pe Altar,

Și Dumnezeu se aduce lumii-n dar,  

Când beau cu El dintrun Pahar.

Ne pomenesc și pe noi iar.

 

Aprinși ca focul de iubire,

Se roagă pentru omenire.

Și-Ți cer O!, Doamne Preacurate,

Să stergi noianul de păcate,

Iertându-le astăzi pe toate.

 

Să faci din noi, a Ta zidire,

Ocean de Har și de iubire

S-aprinzi în noi azi nemurirea

Să zugrăvești pe chipuri fericirea

Și să ne dai Tu mântuirea

 

De tot cei rău să ne ferești,

Și-n ceasul greu să ne întărești,

Răbdare să ne dăruiești

Și pacea oștilor cerești

Că neîncetat Tu ne iubești.

 

Pe toți aceea ce-au plecat,

Mult prea curând spre Ceru-nalt

Așază-i Doamne-n loc curat

Le iartă lor orice păcat

Și pomenește-i neîncetat

 

Spunându-le că n-am uitat.

Tot ce pe noi ne-au învățat

Purtăm în inimi neîncetat

Chipul și gândul lor curat

Iubindu-i necondiționat.

 

Și către Tine azi căzând

Smeriți mai mult ca oricând

Noi te rugăm acum plângând

Să ierți dacă ne cugetând

Nu i-am purtat o clipă-n gând

 

Auzi o Doamne ruga noastră

Și dă-ne în Cer încă o șansă,

Așază-ne din nou la masă

Pe toți cei ce eram în casă.

Și mângâie inima noastră.

 

Mai pune-i Doamne pe cei mici

Lângă părinți și-a lor bunici,

Pune-i pe frații lângă surori

Lângă mătuși, unchi, verișori

Și socrii pe lângă nurori

 

Acolo Doamne-n zări Preasfinte

Împarte iară pâinea-n blide

Și peștele de odinioară,

Oferă-l Doamne lumii iară.

Și din Potir ne-adapă iară

 

În Cina Ta la ceas de seară.

Tu ne zidește a doua oară

Ne scapă de-a morți povară

Ca Viața-n noi să nu mai piară

Ci să trăim cu Tine iară.

 

Dar pân-atunci o Doamne Sfinte,

Ascultă-mi iar vreo trei cuvinte

Tu dă-mi în inimă și-n minte

Spre tot cei bun a lua aminte

Și-a cugeta la cele Sfinte

 

Să nu mă lași să-i uit nicicând,

Pe toți ce-au fost și nu mai sunt.

Adu-mi aminte-n ceas de seară,

Să-i pomenesc în taină iară,

Ca nimeni din ei să nu piară.

 

Adu-Ți aminte de cei vii

Și stai cu noi în orice zi

În ceasul greu de încercare

Dă-ne o Doamne a Ta răbdare

Și-n inimi câte-o alinare

 

De-o fi să vină ceasul despărțiri,

Și-om fi împărțiți de pragul nemuririi

Dă-ne o Doamne șansa regăsiri

Și-acolo sus în clipa întâlnirii

Să ardă-n suflet candila iubirii

 

În ceasuul greu, plin de durere,

Adu-ne aminte cu putere

Că sufletul cel bun nu piere

Și că în ceruri printre stele

Va fi o caldă revedere.

 

Tu astăzi Doamne lacrima o șterge,

Ș-așterne-n suflete a Ta nădejde,

Că nu spre moarte i-ai lăsat

Pe toți aceea ce-au plecat

Și că în Cer i-ai înălțat

 

Ne dă o Doamne în iubire,

Nădejdea Ta spre mântuire

Aprinde-n suflet cu putere,

Nădejdea cea spre înviere

Că-n Tine Doamne nu se piere.

 

Oferită cu multă dragoste și compasiune lui Adrian Pleșca și tuturor celor ce au fost vremelnic despărțiți de cei dragi prin taina morții. (19-09-2011)

Vizitatori

45.3%Romania Romania
10.4%Republic Of Moldova Republic Of Moldova
9.3%United States United States
8.1%Germany Germany
6.9%Italy Italy
5.8%United Kingdom United Kingdom
3.4%Spain Spain
2.3%Canada Canada
1.1%Ukraine Ukraine
1.1%France France

Yesterday: 4
Last Week: 14
This Month: 56
Last Month: 96

Comentarii recente

 • Asociația Umanitară „Alexandru Damian“, un strop de lumină și alinare în viața copiilor bolnavi de cancer

  • Roxana Popescu 12.05.2014 14:59
   Un articol foarte frumos. Pentru cei care sunt interesti sa fac voluntariat va recomand sa intrati ...
 • Cât costă un site?

  • Răzvan Ciule 28.09.2014 19:45
   Stimate domn vă mulțumesc pentru comentariu si va respect opinia, totuși consider că este necesar ...
    
  • anomim 09.04.2014 00:18
   :cry: gazduire 5 euro pentru un magazin virtual?:D si ssl? si vps, si cpu si baze de date serioase, si ...

Copyright © 2008-2014 All Rights Reserved. Toate drepturile asupra acestui site aparţin lui Răzvan Ciule. Pentru preluarea sau publicarea informaţiilor de pe acest site pe alte pagini vă rugăm să contactaţi autorul utilizand datele din cadru secţiunii de contact şi să precizaţi sursa. Orice modificare sau preluare a conţinutului fără consimţământul autorului reprezintă o încălcare a dreptului de autor şi se pedepseşte conform legii.

SEO monitor